Skip to content

Accessibilitat

El nostre Assistent d’Accessibilitat ha sigut desenvolupat amb l’objectiu d’adaptar el contingut dels llocs web.

Eliminant barreres i assegurant que totes les persones, incloses aquelles amb discapacitats, puguen accedir a la informació i navegar sense dificultats.

A continuació, et presentem les funcionalitats de l’Assistent d’Accessibilitat i com pots utilitzar-les per a personalitzar la teua experiència:

 

Perfils

PER DEFECTE:
Aquest perfil utilitza les opcions d’accessibilitat predeterminades de l’Assistent d’Accessibilitat. Si no desitges realitzar personalitzacions específiques, pots usar aquest perfil per a accedir a una versió accessible del lloc web.

DIVERSITAT VISUAL:
Aquest perfil activa o desactiva les opcions per defecte dissenyades per a persones amb diversitat visual. En habilitar aquest perfil, s’ajustaran les configuracions visuals per a millorar l’experiència de navegació d’aquest grup d’usuaris.

DIVERSITAT AUDITIVA:
Aquest perfil permet activar o desactivar les opcions per defecte destinades a persones amb diversitat auditiva. En seleccionar aquest perfil, s’adaptaran les configuracions de so i vídeo per a garantir una millor accessibilitat per a aquest grup d’usuaris.

DIVERSITAT COGNITIVA:
Este perfil activa o desactiva las opciones por defecto diseñadas para personas con diversidad cognitiva. Al utilizar este perfil, se ajustarán las configuraciones de diseño y presentación del contenido para mejorar la comprensión y la experiencia de usuario de este grupo.

PERSONALITZAR:
Aquest perfil et permet personalitzar les teues pròpies configuracions generals de l’Assistent d’Accessibilitat. Ací pots ajustar les diferents opcions d’accessibilitat segons les teues preferències individuals.

Accessibilitat
Accessibilitat

General 

● MOSTRAR/OCULTAR TOT:
Amb aquesta opció, pots mostrar o ocultar totes les opcions de l’Assistent d’Accessibilitat d’una vegada. Això et permet accedir ràpidament a totes les configuracions i personalitzar-les segons les teues necessitats.


● ACTIVAR SO GENERAL:
En activar aquesta opció, s’habilitarà o deshabilitarà el so de la web íntegrament. Això pot resultar útil si desitges silenciar tot el contingut auditiu mentre navegues pel lloc web. 


● TOTS ELS VÍDEOS DE LSE:
Aquesta opció et permet activar o desactivar tots els vídeos en llenguatge de signes de la web. Si prefereixes accedir als vídeos amb interpretació en llengua de signes, pots habilitar aquesta opció.


● LOCUCIÓ DEL CONTINGUT:
En activar aquesta opció, es reproduiran locucions i lectures del contingut del lloc web. Això pot ser útil per a persones amb dificultats visuals o aquelles que prefereixen escoltar el contingut en lloc de llegir-lo.

Navegació

● CURSOR GRAN:
Aquesta funció et permet augmentar o reduir la grandària del cursor en el lloc web. Si trobes dificultats per a visualitzar el cursor estàndard, pots ajustar-lo segons la teua preferència.

 

● SO EN FER CLICK:
En activar aquesta opció, es proporcionarà un indicador audiovisual quan faces clic en elements interactius del lloc web. Això pot ajudar persones amb diversitat visual o auditiva a confirmar les accions realitzades.


● LUPA SOBRE ELS ENLLAÇOS:
Aquesta opció activa o desactiva el zoom que s’aplica sobre els enllaços del lloc web o altres elements que es poden fer clic. Si tens dificultats per a llegir enllaços xicotets, habilitar aquesta opció facilitarà el seu accés.

Accessibilitat
Accessibilitat

Fonts

 

●  RESSALTAR ENLLAÇOS:
Subratlla o ressalta tots els enllaços en la web. Aquesta opció facilita la identificació dels enllaços i millora la navegació per a usuaris amb dificultats visuals.
 
LLEGIBLE:
Activar o desactivar una font el més llegible possible. Aquesta opció garanteix una millor llegibilitat del text en el lloc web.
 
DISLÈXIA:
Aquesta opció et permet activar o desactivar l’ús d’una font creada perquè siga més fàcil llegir i entendre els textos per a persones amb dislèxia

Visual

● BLANC/NEGRE:
Visualització en escala de grises. En habilitar aquesta opció, el lloc web es mostrarà en tons de gris, la qual cosa pot ser útil per a persones amb problemes de visió o sensibilitat al color. 


● INVERTIR COLORS:
Inverteix els colors del lloc oferint un alt contrast. Aquesta opció pot millorar la llegibilitat i la visualització per a persones amb dificultats visuals.


● DESTACAR EL FOCUS:
Ressalta els elements als quals l’usuari o usuària fa clic. Aquesta opció ajuda a millorar l’orientació i la navegació en el lloc web.

Accessibilitat

Esperem que gaudis d’una experiència web més accessible amb l’Assistent d’Accessibilitat de Accesia!

Si tens alguna pregunta addicional o suggeriment de millora, no dubtes a contactar-nos: