Skip to content

Declaració d’accessibilitat

L’Associació AIFFA s’ha compromés a fer accessible el seu lloc web, d’acord amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica a https://tirantavant.cat/

 

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web està parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 degut a la falta de conformitat dels aspectes que es detallen a continuació.

 

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 • Hi ha continguts no textuals que poden mancar d’una alternativa textual o que tenen una alternativa que no és adequada [requisit número 9.1.1.1 de la UNE-EN 301549:2022].
 • Poden produir-se errors relacionats amb els vídeos, subtítols i audiodescripcions i el seu accés per a tots els usuaris [requisits número 9.1.2.3 de la UNE-EN 301549:2022].
 • Càrrega desproporcionada: No aplica.
 • El contingut no està dins de l’àmbit de la legislació aplicable: No aplica.
 

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració va ser preparada el 15 d’octubre de 2023. El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una avaluació experta en profunditat realitzada per un auditor extern. Última revisió de la declaració: 15 d’octubre de 2023.

 

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Comunicacions sobre requisits d’accessibilitat: Pot comunicar incompliments en els requisits d’accessibilitat de la nostra pàgina web, dificultat d’accés al contingut o realitzar suggeriments i millores a través de les següents vies:

 • A través del formulari de contacte sobre accessibilitat.
 • Contactant telefònicament al número +34 662 67 18 21, opció 5.
 

Sol·licituds d’informació accessible i queixes: 

A través del formulari de sol·licituds d’informació accessible i de queixes en matèria d’accessibilitat, pot presentar una queixa relacionada amb el compliment dels requisits establerts pel RD 1112/2018 o presentar una sol·licitud d’informació accessible relacionada amb:

 • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l’article 3, apartat 4.
 • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

Aquestes sol·licituds seran ateses pel Servei d’Atenció al Ciutadà, que ha de respondre en el termini de 20 dies hàbils.

 

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

Pot presentar una reclamació contra la resposta a una sol·licitud d’informació accessible o queixa relacionada amb l’accessibilitat d’aquests llocs web (article 13 del RD 1112/2018) quan:

 • La seua sol·licitud o queixa haguera sigut desestimada.
 • No estiguera d’acord amb la decisió adoptada.
 • La resposta no complira els requisits contemplats en l’article 12.5 del Reial decret 1112/2018.
 • Haguera transcorregut el termini de vint dies hàbils.

La reclamació pot presentar-se a través d’aquest formulari de contacte.

 

CONTINGUT OPCIONAL

L’accessibilitat del portal s’ha tingut present de manera integral en el procés de disseny, gestió, manteniment i actualització de continguts. Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

La última revisió d’accessibilitat s’ha realitzat a l’octubre de 2023.

 

Compatibilitat

El lloc web:

 • El lloc compta amb l’assistent d’accessibilitat desenvolupat per Accesia Solucions, que aplica canvis en el contingut de les pàgines per a millorar la seua accessibilitat. Prové al lloc de Llengua de Signes, locucions i pictogrames en elements importants de la web.
 • S’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació amb l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG 2.1).
 • Està optimitzat per a les últimes versions vigents de Chrome, Edge, Firefox, Safari i Opera.
 • S’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcat i fulls d’estil CSS 3 per al seu disseny.
 

A més, es realitza un treball continu d’auditoria i revisió de continguts per facilitar-ne la interpretació i millorar la navegació pel portal web.

Si busques més informació sobre el funcionament de l’Assistent d’Accessibilitat desenvolupat per Accesia Solucions, fent clic al següent botó, pots accedir a la documentació de l’eina: